Zorgkwartier Venray
Contact

Wonen

De kosten van Zorgkwartier Venray bestaan uit huurkosten, woon- en servicekosten, hospitality kosten en zorgkosten.
Bij Zorgkwartier Venray is er sprake van huur- en verblijfskosten. Deze kosten zijn voor eigen rekening. Het totaal tarief dat maandelijks in rekening gebracht zal worden, zal worden opgebouwd uit vier componenten: de huur, de woon en servicekosten, de verblijfskosten en de zorgkosten.

Component 1: Huurkosten
Bij Zorgkwartier Venray huurt u een eigen zit/slaapkamer met een persoonlijke sanitaire ruimte (toilet/douche/wastafel). Daarnaast kunt u gebruik maken van onze huiskamer en de beschutte tuin. De slaapkamers zijn voorzien van een PVC vloer, vitrage en/of verduisteringsgordijnen en een volledig verstelbaar hoog-laag bed. Verder kunt u uw eigen zit/slaapkamer inrichten met persoonlijke meubels zodat u het gevoel van “thuis” kunt ervaren binnen onze kleinschalige woon-zorgvoorziening.

Het verblijf in Zorgkwartier Venray is voor iedereen die een geldende CIZ indicatie heeft, met een ZZP 5 of een ZZP 6.

Component 2: Woon- en servicekosten
De woonkosten bestaan uit het gebruik van huishoudartikelen zoals was- en schoonmaakmiddelen. De servicekosten bestaan uit de kosten van gas, water, elektra, verbruikskosten van de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen en gemeentelijke belastingen.

Component 3: Hospitality kosten
De hospitality kosten zetten we in om onze bewoners nét wat extra's te bieden op het gebied van maaltijden, uitstapjes en extraatjes.

Component 4: Zorgkosten
De zorgkosten worden vergoed op basis van een zorgindicatie door het zorgkantoor (CIZ) vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze vergoeding gebeurt op basis van een Volledig Pakket Thuis (VPT). Iedereen die intensieve 24-uurs zorg nodig heeft kan een VPT aanvragen. Een VPT bekostigt de volgende zaken: de standaard zorg, dagbesteding, maaltijden en schoonmaak van uw zit-, bad- en slaapkamer. Als u gebruik maakt van een VPT is er sprake van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt bepaald en uitgevoerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze eigen bijdrage is wettelijk geregeld. Meer informatie over, en de hoogte van, de eigen bijdrage aan het CAK kunt u terug vinden op de website van het CAK: hetcak.nl.

Naast het VPT hebt u een eigen (aanvullende) zorgverzekering nodig die de kosten dekt voor o.a. huisarts, tandarts, therapieën, ziekenhuisbezoek en andere kosten. Meer informatie hierover vindt u terug op de website van uw zorgverzekeraar.

Let wel: Iedereen is verplicht om een wettelijke eigen bijdrage te betalen en die is afhankelijk van het inkomen van de toekomstige bewoner. Het CAK regelt dit.

Indicatie

Om bij Zorgkwartier Venray te kunnen komen wonen hebt u een geldende zorgindicatie (ZZP 5 of 6) nodig. Deze indicatie wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Bij vragen over het aanvragen van een indicatie of de inhoud van de diverse zorgprofielen willen we u verwijzen naar de website van het CIZ: ciz.nl.

De zorgprofielen die in aanmerkingen komen om bij Zorgkwartier Venray te komen zijn:
- Beschermd wonen met intensieve dementiezorg (ZZP5)
- Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging (ZZP6)

Specifieke informatie over het aanvragen van een indicatie vindt op: https://www.ciz.nl/client/client-meer-informatie/uw-aanvraag-in-vier-stappen. Informatie over de zorgprofielen is te vinden op: https://www.ciz.nl/zorgprofessional/over-de-wlz/zorgprofielen

In-/exclusie criteria

Inclusiecriteria:

Cliënten met een WLZ indicatie ZZP 5 of 6, deze wordt omgezet in een VPT. Bij een hogere ZZP of sectorvreemde ZZP wordt dit per situatie individueel bekeken en overlegd met de Specialist Ouderengeneeskunde.

Exclusiecriteria:

  • Cliënten met zeer complexe verpleegtechnische handelingen waarvoor de benodigde deskundigheid niet in huis is;
  • Cliënten die intensief gerevalideerd moeten worden;
  • Cliënten met complexe psychiatrische problematiek als voorliggend probleem;
  • Cliënten met complexe verslavingsproblematiek als voorliggend probleem;
  • Cliënten met gedragsproblemen waardoor het sociale functioneren binnen de leefgroep wordt ontwricht en/of de cliënt een gevaar gaat vormen voor de veiligheid of gezondheid van zichzelf en/of anderen waartegen binnen de setting van de leefgroep onvoldoende bescherming kan worden geboden.
  • Cliënten bekend met dwaalgedrag/wegloopgevaar;
  • Cliënten met een Korsakovsyndroom;
  • Cliënten met een Rechterlijke Machtiging (RM) of inbewaringstelling (IBS).
  • Cliënten die 24/7 multidisciplinaire zorg nodig hebben zoals dit binnen een verpleeghuissetting geldt.

Mocht een bewoner gedurende zijn verblijf bij Zorgkwartier Venray aan een van de exclusiecriteria voldoen zal samen met de Specialist Ouderengeneeskunde en de Klantadviseur van de Strategische Samenwerkingspartner Proteion bekeken worden voor een passende plek.