Zorgkwartier Venray
Contact

Leven en beleven

Zorgkwartier Venray zet de kwaliteit van leven zoals deze thuis ervaren werd voort
Zorgkwartier Venray is een kleinschalige woonvorm waarin 24-uurs zorg wordt geboden aan cliënten met dementie maar ook aan cliënten met een lichamelijke aandoening.

Iedere bewoner wordt gezien als een uniek persoon die zelf zijn regie bepaald in zijn ritme en voorkeuren. Wij bewegen hierin zoveel mogelijk mee, en stimuleren hen zoveel mogelijk hun eigenheid en zelfstandigheid in stand te houden. Dit alles gebeurd in een veilige omgeving met personeel dat staat voor een liefdevolle verzorging, aandacht en begrip.

Belevingsgerichte zorg

Belevingsgerichte zorg is een vorm van zorg waarmee je recht doet aan iemands persoonlijkheid en rekening houdt met zijn belevingswereld. Belevingsgerichte zorg betekent dat we de zorg afstemmen op de wereld, mogelijkheden, wensen, behoeften en gewoontes van mensen die lijden aan dementie.

Door belevingsgericht te werken, staat niet de ziekte centraal, maar de persoon zelf. Belangrijk hierbij is dat wij meegaan in de belevingswereld van de bewoners met dementie. Hierdoor creëer je veiligheid, geborgenheid en vertrouwen. Dit leidt tot minder angst en onrust en de zelfwaardering blijft intact. Alle beetjes gemoedsrust en geluk die we onze bewoners kunnen meegeven, daar doen wij ons best voor.

Zelfredzaamheid en zelfregie

Zelfredzaamheid en zelfregie wordt binnen de zorg vaak verward met het feit dat de bewoners aan hun lot worden overgelaten. Binnen Zorgkwartier Venray verstaan we onder zelfredzaamheid en zelfregie, dat wat de bewoners zelf kunnen, op alle levensterreinen, ze met de juiste ondersteuning ook zelf blijven doen. Onze ervaring is dat deze aanpak bijdraagt aan een essentiële verhoging van eigenwaarde en levensvreugde. Bij Zorgkwartier Venray doen we ons best om de bewoners op de juiste wijze te ondersteunen waarbij behoud van zelfredzaamheid en zelfregie centraal staan.