Zorgkwartier Venray
Contact

Over ons

Zorgkwartier Venray is opgericht door Jordi Stammen en José Peeters. Beide met jarenlange ervaring in de ouderenzorg

maak kennis met
uw zorgondermers

Wie zijn wij?

José Peeters

Inmiddels heb ik ruim 30 jaar ervaring in de zorgwereld. Ik ben begonnen (sinds 1989) als ziekenverzorgster en sinds 2010 ben ik werkzaam als verpleegkundige. De laatste jaren ben ik werkzaam binnen Proteion. Genoeg handen aan het bed en veel aandacht geven voor het welzijn van onze bewoners is waar ik voor sta. Ik vind het steeds weer een voorrecht om voor mensen te mogen zorgen.

Ik heb veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van verzorgen en omgaan van zowel mensen met dementie, als mensen met een somatische beperking. Dit laatste o.a. op een revalidatieafdeling en in de thuiszorg. Ik ben creatief en leergierig en ga graag nieuwe uitdagingen aan. Stilstaan is er voor mij niet bij. Ik vind het een superleuke uitdaging om er voor te zorgen dat onze bewoners een zo aangenaam mogelijk leven binnen Zorgkwartier gaan beleven. Dit met warme zorg, persoonlijke aandacht en het nastreven van wensen van onze bewoners.

Een liefdevolle plek om op een waardige manier te kunnen Leven en Beleven, samen met de bewoners, familieleden, vrijwilligers en ons team, onze zorgprofessionals.

Jordi Stammen

In 2010 ben ik, na wat omzwervingen, begonnen aan de opleiding tot HBO verpleegkundige. Al snel genoeg heb ik mijn opleiding voortgezet als leerling verpleegkundige binnen het Viecuri in Venlo om wat meer uitdaging te krijgen in mijn opleiding. Na diverse jaren met veel plezier in het ziekenhuis gewerkt te hebben heb ik de overstap gemaakt naar Proteion om hier als 1e wijkverpleegkundige/meewerkend teamleider in de thuiszorg aan de slag te gaan. Hier ben ik me meer gaan richten op kwaliteitsverbeteringen en op de beleidsmatige kant van de zorg.

In de afgelopen jaren heb ik me ontwikkeld als een sterkte architect, iemand die mensen in hun kracht zet en op een creatieve manier oplossingen bedenken voor problemen die ik tegen kom. Mijn innerlijke drijfveer om samen met José de uitdaging als Zorgondernemer aan te gaan komt vooral voort uit het feit dat ik altijd op zoek ben naar uitdagingen maar vooral omdat ik graag van betekenis wil zijn binnen de ouderen zorg.

Binnen Zorgkwartier Venray staat Leven en Beleven centraal. Ouderen, binnen hun mogelijkheden stimuleren om zelfredzaam te blijven en op een respectvolle manier aansluiten bij de belevingswereld van onze bewoners. Daar krijg ik enorm veel energie van.

missie en visie

Missie

Naast de professionele zorg die we leveren aan onze bewoners gaan we binnen Zorgkwartier Venray zorgdragen voor een hoge mate van beleving op het gebied van welzijn. Zorgen dat bewoners de juiste prikkels krijgen door ze, ieder op eigen niveau, te gaan stimuleren om activiteiten te ondernemen.

Visie

Iedere cliënt wordt gezien als een uniek persoon die zelf zijn regie bepaald in zijn ritme en voorkeuren. Wij bewegen hierin zoveel mogelijk mee, en stimuleren hen zoveel mogelijk hun eigenheid en zelfstandigheid in stand te houden. Dit alles gebeurd in een veilige omgeving met personeel dat staat voor een liefdevolle verzorging, aandacht en begrip. Zorgkwartier Venray hecht grote waarde aan belevingsgerichte zorg, zelfredzaamheid en zelfregie.

Samenwerking

Proteion

Zorgkwartier Venray en zorgorganisatie Proteion werken samen in een strategisch partnerschap. We bundelen onze krachten en benutten elkaars sterkten. Zo realiseren we samen deze hoogwaardige, kleinschalige woonzorgvoorziening in Venray, dicht bij de mensen en aansluitend op hun unieke wensen en behoeften. Zorgkwartier Venray draagt bij aan ondernemerschap en vernieuwingskracht,

Proteion voegt kennis, expertise en ondersteuning toe. Samen staan we garant voor professionele, hoogwaardige zorg- en dienstverlening en verenigen we het beste van twee werelden. Zorgkwartier Venray en Proteion werken onder meer samen op het gebied van zorginkoop, klantcontact, kwaliteits- en ICT-systemen, HRM, huisvesting en concerninkoop.

Zorgverleners

Om de gewenste en noodzakelijke zorg te bieden, werken we graag samen met zorgpartners in de directe omgeving zoals huisarts, apotheek, fysiotherapie, ergotherapie, podotherapie, logopedie en psychologie.

Vrijwilligers

Door samenwerking met familie en vrijwilligers creëren we een huiselijke sfeer waarin iedereen zich thuis voelt.

Lokale ondernemers

Zorgkwartier Venray hecht grote waarde aan het samenwerken met lokale ondernemers. Dit doen we bijvoorbeeld op het gebied van maaltijden die bereid worden met lokale producten.

Personeelssamenstelling

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg schrijft voor dat een zorginstelling binnen de verpleeghuiszorg de personeelssamenstelling dient te publiceren. Zorgkwartier Venray onderschrijft deze transparantie en geeft hieronder inzicht in de actuele personeelsformatie. (Peildatum: 1 februari 2021)
Aantal medewerkers 39
Aantal in te zetten uren 892 uur/week
Aantal FTE (totaal) 24,7 FTE (1 FTE = 36 uur)
Verpleegkundige 1,9 FTE
Verzorgende IG 10,6 FTE
Helpende (+) 5,5 FTE
Zorghulp 5,3 FTE
Activiteitenbegeleiding 1,4 FTE
Teamsamenstelling februari 2021