31 mei 2023

Nieuwsbericht 2 – 2023

Zorgkwartier Venray favicon

De tweede nieuwsbrief van dit jaar heeft even op zich laten wachten.

In de nieuwsbrief nemen we u mee in de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes die we hebben.

De nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:

 • Verlenging kwaliteitskeurmerk
 • Hectische periode
 • Wet Zorg en Dwang
 • Familie avond 2023
 • Vrijwilliger worden?
 • Reserveren duo-fiets

Verlenging kwaliteitskeurmerk PREZO

Eind januari hebben we de controle audit gehad t.a.v. ons kwaliteitskeurmerk.

De auditor was erg tevreden over de voortgang die we hebben geboekt na de eerste audit.

Op alle punten die in de eerste audit werden aangehaald ter verbetering hebben we verbetering laten zien.

Een korte samenvatting van het resultaat:

Verbeterpunten:

 • Op zoek gaan naar een verbetering binnen de medicatiecyclus tussen huisarts, apotheek en zorginstelling. Door een aantal wijzigingen binnen het gehele proces zou het kunnen dat er risico’s ontstaan waardoor een ingezette behandeling of wijziging later start met nadelige gevolgen voor de bewoner;\
 • De organisatie is gericht op het meten van klanttevredenheid. Echter zal een dergelijk systeem ook voor de medewerker opgezet moeten worden. Hiermee kan de organisatie de medewerkerstevredenheid beter peilen en monitoren;
 • Het invullen van het levensverhaal van de bewoner mag structureler gebeuren.

Complimenten

 • De organisatie toont aan dat er actief ingezet wordt op ‘leren en verbeteren’. Hiermee toont Zorgkwartier aan een lerende organisatie te zijn;
 • De aandacht voor persoonsgerichte zorg en het methodisch werken door de introductie van het dossierhouderschap is een mooie manier om interne toetsing te doen;
 • Medewerkers worden actief betrokken bij organisatieontwikkelingen, door mee te doen in bijv. de opzet van intervisie of het programma ‘Samen in Gesprek’;
 • Algemeen: Mooi te zien dat er over de hele breedte van de organisatie zeer actief geleerd en verbeterd wordt.

Zoals u ziet krijgen we van de auditor verbeterpunten en complimenten mee.

Al met al was de audit ruimvoldoende en wordt ons keurmerk verlengt tot het einde van 2023.

Een mooi resultaat waar we als team erg trots op zijn.

Hectische periode

Zoals u wellicht heeft meegekregen zijn we na het overlijden van Marij in hectische periode terecht gekomen.

Naast het feit dat wel allemaal ontzettend veel verdriet hebben van het gemis van Marij als persoon worden we ook dagelijks geconfronteerd met het gat dat Marij achter heeft gelaten bij ons in het team.

Marij werkte 30 uur per week als activiteitenbegeleidster. We doen ons uiterste best om deze uren op te vangen.

Halverwege juni zal de bezetting bij de activiteitenbegeleiding weer optimaal zijn. Peggy, Sanne en Sandy werken dan allemaal 24 uur per week. Hiermee verwachten we dat, nog beter dan voorheen, de bezetting over de hele week goed geregeld hebben en dat we zoals u van ons mag verwachten volledig inzetten op het welzijn van onze bewoners.

Wet Zorg en Dwang

De Wet Zorg en Dwang (WZD) is sinds 1 januari 2021 officieel van kracht.

De WZD is de opvolger van de vroegere Wet BOPZ. Het verschil tussen deze twee wetten is in de basis  samen te vatten dat de Wet BOPZ uitgaat van het “slechtste” geval. De WZD gaat uit van vrijheid en de minst ingrijpende maatregel.

Via deze link vindt u een filmpje en nog meer uitleg over de WZD.

Ook bij Zorgkwartier Venray zijn we uiteraard gebonden aan deze wet. Om dit goed te organiseren hebben zijn er een aantal mensen betrokken die toezien of we de wet goed hanteren en uitvoeren.

Onze interne deskundige, de WZD Verpleegkundige, is Lotte van Megen. Lotte werkt bij ons als kwaliteitsverpleegkundige en heeft zich gespecialiseerd in de wet en de uitvoering daarvan.

Verder is er natuurlijk onze Specialist Ouderengeneeskunde (SO). Dr. Beljaars. De SO denkt mee en geeft advies in welke maatregelen passend, en zoals gezegd, het minst zwaar wegen in het belang van de bewoner.

Daarnaast is er ook een externe, onafhankelijke deskundige betrokken bij de periodieke toetsing. Voor ons zijn dit de WZD verpleegkundige van Klosterhoaf uit Arcen en van De Fabriek uit Maasbree.

Als laatste is er ook nog een WZD functionaris die overal controleert. Dit is een arts die niet betrokken is bij de zorg en op afstand (dus puur op basis van het dossier) beoordeeld of de zorg binnen de WZD voldoet aan de regels. Dit is Monique Keiren.

Het kan dus voorkomen dat een van deze betrokkenen in het dossier van uw familielid of naasten rapporteert. Dit is zoals we met Proteion de werkwijze hebben afgesproken en waarmee we voldoen aan de wettelijke kaders die de WZD ons geeft.

Mocht u, ondanks het filmpje, toch vragen over de WZD of specifiek over uw familielid of naasten, neem dan even contact op met Jordi of José. Samen kunnen we dan kijken of we antwoord kunnen geven op uw vragen. Mocht dit niet lukken dan zullen we een van bovenstaande personen raadplegen.

Familieavond 2023

De volgende familieavond staat gepland op 16 oktober om 19.00 uur. Meer informatie volgt zodra het programma en de invulling bekend is.

Vrijwilliger worden?

We hebben hier al eens vaker een oproep gedaan. Bent u of kent u iemand die graag wat meer wilt betekenen binnen de zorg voor uw familielid of naasten? Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. We bemerken dat de behoeften aan individuele activiteiten toeneemt. Om hier goed aan tegemoet te komen zijn we op zoek naar mensen die op vrijwillige basis onze activiteitenbegeleiding kunnen ondersteunen.

We zijn overal blij mee. Van ondersteuning in de huiskamer bij de koffiemomenten, tot begeleiding bij het wandelen of een gezamenlijke activiteit in een van de huiskamers.

Mocht u hier voor open staan, laat het dan aan José of Jordi weten dan gaan we samen met de activiteitenbegeleiding bekijken wat passend is.

Reserveren van de duo fiets

U kunt, tot op heden, de duo fiets reserveren via de website.

De fiets wordt geregeld gebruikt maar relatief weinig gereserveerd. Omdat dit systeem van reserveren erg duur is in verhouding tot de kosten, hebben we besloten dit op korte termijn op een andere manier te gaan doen via de website www.zorgkwartiervenray.nl

Mochten er toch nog vragen zijn dan vernemen we dit graag van u.

Met vriendelijke groet,

Jordi Stammen en José Peeters

Zorgondernemers Zorgkwartier Venray

Duofiets reserveren
Wil je onze duofiets reserveren? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op.